Planning

2020-08-05
Start zienswijze procedure (t/m 15 september 2020)

In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Op deze pagina van gemeente Maasdriel vindt u meer informatie over de procedure.

2020-09-02
Informatieavond gemeente Maasdriel

Op woensdagavond 2 september staan er twee informatiebijeenkomsten gepland die door de gemeente Maasdriel worden georganiseerd over de ontwerpfase.  

U kunt zich inschrijven voor één van de twee bijeenkomsten. Zie deze link voor meer informatie.

2020-10-08
3e klankbordgroepbijeenkomst

Op 8 oktober vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2020-11-25
(Beoogd) Besluit gemeenteraad en college

Na afloop van de zienswijzetermijn (t/m 15 september 2020) zal het college de zienswijzen beoordelen en onderzoeken of deze aanleiding zijn om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
Op 25 november 2020 beoogd besluit gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en college over afgifte Omgevingsvergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Na publicatie start de beroepsprocedure bij de Raad van State.

2020-12-09
4e klankbordgroepbijeenkomst

Op 9 december vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2021-01-18
Einde beroepstermijn bestemmingsplan en de omgvingsvergunningen

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 25 november 2020 het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2-Lage Rooijen” vastgesteld. Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn van 8 december 2020 tot en met 18 januari 2021, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. Zie deze link voor meer informatie.

2021-01-27
5e klankbordgroepbijeenkomst

De 5e klankbordgroepbijeenkomst is een themabijeenkomst en staat in het teken van participatie. Zie voor meer informatie over de klankbordgroep deze link.

2023-12-29
Start bouw windmolens

In 2023 start vermoedelijk de bouw van de windmolens.

2023-12-29
Windmolens operationeel

Vanaf eind 2023 is de verwachting dat de windmolens operationeel zijn.

Disclaimer: Dit is een voorlopige planning. Niet alleen de situatie rondom het COVID-19 virus, maar ook andere zaken kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.