Planning

2020-08-05
Start zienswijze procedure (t/m 15 september 2020)

In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Op deze pagina van gemeente Maasdriel vindt u meer informatie over de procedure.

2020-09-02
Informatieavond gemeente Maasdriel

Op woensdagavond 2 september staan er twee informatiebijeenkomsten gepland die door de gemeente Maasdriel worden georganiseerd over de ontwerpfase.  

U kunt zich inschrijven voor één van de twee bijeenkomsten. Zie deze link voor meer informatie.

2020-10-08
3e klankbordgroepbijeenkomst

Op 8 oktober vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2020-11-25
(Beoogd) Besluit gemeenteraad en college

Na afloop van de zienswijzetermijn (t/m 15 september 2020) zal het college de zienswijzen beoordelen en onderzoeken of deze aanleiding zijn om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
Op 25 november 2020 beoogd besluit gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en college over afgifte Omgevingsvergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Na publicatie start de beroepsprocedure bij de Raad van State.

2020-12-09
4e klankbordgroepbijeenkomst

Op 9 december vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2021-01-18
Einde beroepstermijn bestemmingsplan en de omgvingsvergunningen

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 25 november 2020 het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2-Lage Rooijen” vastgesteld. Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn van 8 december 2020 tot en met 18 januari 2021, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. Zie deze link voor meer informatie.

2021-02-25
5e klankbordgroepbijeenkomst/informatiebijeenkomst

Op donderdag 25 februari a.s. van 19.00 tot 20.30 uur organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over het Burgerwindpark.

Direct omwonemden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen!
Wij praten u op deze avond graag bij over: 

  • Direct omwonendenvergoeding
  • Burgerwindparkfonds
  • Toekomstige investeringsmogelijkheden

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de deelnemers ook vragen stellen of ideeën naar voren brengen.

Wilt u deelnemen aan deze informatiebijeenkomst? 
Meldt u zich uiterlijk 24 februari aan via info@windparklagerooijen.nl of via het telefoonnummer (06) 4498 8005.
U ontvangt dan tijdig een link in uw mailbox om toegang te krijgen tot de bijeenkomst.
Vragen?
Heeft u tot die tijd al vragen? Stel ze dan via info@windparklagerooijen.nl.
We hopen u (digitaal) te zien de 25e!
 

Zie voor meer informatie over de klankbordgroep deze link.

2021-03-16
SDE++ SUBSIDIE VERLEEND AAN BURGERWINDPARK A2 LAGE ROOIJEN!

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ons vandaag bericht dat SDE++ subsidie wordt verleend aan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van onder andere hernieuwbare energie. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. We zijn zeer verheugd over toekenning van deze subsidie. Meer informatie over deze subsidie is te vinden via deze link.

2021-05-26
Zesde klankbordgroepbijeenkomst

Op 26 mei 2021 zal de 6e klankbordgroepbijeenkomst plaatsvinden. Wil je ook deelnemen? Laat het weten via: deze link.

2021-09-29
Zevende klankbordgroepbijeenkomst

Op 29 september 2021 zal de 7e klankbordgroepbijeenkomst plaatsvinden. Wil je ook deelnemen? Laat het weten via: deze link.

2023-01-01
Start bouw windmolens

In 2023 start vermoedelijk de bouw van de windmolens.

2023-12-31
Windmolens vermoedelijk operationeel

Vanaf eind 2023 is de verwachting dat de windmolens operationeel zijn.

Disclaimer: Dit is een voorlopige planning. Niet alleen de situatie rondom het COVID-19 virus, maar ook andere zaken kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.