Planning

2020-08-05
Start zienswijze procedure (t/m 15 september 2020)

In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Op deze pagina van gemeente Maasdriel vindt u meer informatie over de procedure.

2020-09-02
Informatieavond gemeente Maasdriel

Op woensdagavond 2 september staan er twee informatiebijeenkomsten gepland die door de gemeente Maasdriel worden georganiseerd over de ontwerpfase.  

U kunt zich inschrijven voor één van de twee bijeenkomsten. Zie deze link voor meer informatie.

2020-10-08
3e klankbordgroepbijeenkomst

Op 8 oktober vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2020-11-25
(Beoogd) Besluit gemeenteraad en college

Na afloop van de zienswijzetermijn (t/m 15 september 2020) zal het college de zienswijzen beoordelen en onderzoeken of deze aanleiding zijn om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
Op 25 november 2020 beoogd besluit gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en college over afgifte Omgevingsvergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Na publicatie start de beroepsprocedure bij de Raad van State.

2020-12-09
4e klankbordgroepbijeenkomst

Op 9 december vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2021-01-18
Einde beroepstermijn bestemmingsplan en de omgvingsvergunningen

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 25 november 2020 het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2-Lage Rooijen” vastgesteld. Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn van 8 december 2020 tot en met 18 januari 2021, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. Zie deze link voor meer informatie.

2021-02-25
5e klankbordgroepbijeenkomst/informatiebijeenkomst

Op donderdag 25 februari a.s. van 19.00 tot 20.30 uur organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over het Burgerwindpark.

Direct omwonemden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen!
Wij praten u op deze avond graag bij over: 

  • Direct omwonendenvergoeding
  • Burgerwindparkfonds
  • Toekomstige investeringsmogelijkheden

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de deelnemers ook vragen stellen of ideeën naar voren brengen.

Wilt u deelnemen aan deze informatiebijeenkomst? 
Meldt u zich uiterlijk 24 februari aan via info@windparklagerooijen.nl of via het telefoonnummer (06) 4498 8005.
U ontvangt dan tijdig een link in uw mailbox om toegang te krijgen tot de bijeenkomst.
Vragen?
Heeft u tot die tijd al vragen? Stel ze dan via info@windparklagerooijen.nl.
We hopen u (digitaal) te zien de 25e!
 

Zie voor meer informatie over de klankbordgroep deze link.

2021-03-16
SDE++ SUBSIDIE VERLEEND AAN BURGERWINDPARK A2 LAGE ROOIJEN!

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ons vandaag bericht dat SDE++ subsidie wordt verleend aan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van onder andere hernieuwbare energie. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. We zijn zeer verheugd over toekenning van deze subsidie. Meer informatie over deze subsidie is te vinden via deze link.

2021-05-26
Zesde klankbordgroepbijeenkomst

Op 26 mei 2021 zal de 6e klankbordgroepbijeenkomst plaatsvinden. Wil je ook deelnemen? Laat het weten via: deze link.

2021-11-24
Commissie Ruimte ivm herstelbesluit Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Zoals in het nieuwsbericht Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor BWPA2LR aangegeven, kan de gemeente tijdens de beroepsprocedure een herstelbesluit nemen. In de Commissie Ruimte van 24 november aanstaande komt een voorstel voor een herstelbesluit aan de orde. Meer informatie is te vinden via de raadswebsite van de gemeente Maasdriel, via deze link.

2021-12-09
Raadsvoorstel ivm herstelbesluit in gemeenteraad

Op 9 december is het raadsvoorstel in verband met het herstelbesluit besproken in de gemeenteraad.
Lees voor meer informatie:
- gemeente Maasdriel herstel vormfout overheid, vergunning voor BWPA2LR opnieuw afgegeven. 

2021-12-15
Zevende klankbordgroepbijeenkomst

Op 15 december 2021 zal de 7e klankbordgroepbijeenkomst plaatsvinden. Wil je ook deelnemen? Laat het weten via: deze link.

2022-04-06
Achtste klankbordgroepbijeenkomst

Op 6 april 2022 al de 8e klankbordgroepbijeenkomst plaatsvinden. Wil je ook deelnemen? Laat het weten via: deze link.

2022-07-11
Uitgesteld: Behandeling van de beroepschriften bij de Raad van State

Update 14-6-22: De behandeling van de beroepschriften bij de  Raad van State is uitgesteld. Zodra we de datum weten, geven we het door. De datum van 11 juli 2022 klopt niet.

Op 11 juli 2022 vindt de behandeling van de beroepschriften plaats bij de Raad van State. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn enkele beroepen ingesteld. De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting, maar deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS.
Zodra de RvS de beroepschriften ongegrond verklaart, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk en kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw van het windpark.

2022-09-05
Bijeenkomst werkgroep marterachtigem

Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Zo heeft de werkgroep marterachtigen een plan gemaakt om meer ruimte te bieden aan de marterachtigen de wezel en de bunzing. Het plan in een notendop: het aanleggen van ruim 1600 vierkante meter Struweel (struikgewas), waardoor Marterachtigen zich veilig door het landschap kunnen bewegen.

Meer weten? Zie deze link.

2023-03-29
Zitting Raad van State

Tijdens de zitting op 29 maart wordt het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het Burgerwindpark behandeld.

2023-09-15
Start bouw windmolens

In 2023 start vermoedelijk de bouw van de windmolens.

Disclaimer: Dit is een voorlopige planning. Niet alleen de situatie rondom het COVID-19 virus, maar ook andere zaken kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.