Wat de uitspraak van windpark Delfzijl voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen betekent

28 april 2023

Wat de uitspraak van windpark Delfzijl voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen betekent

Op 12 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de uitbreiding van het windpark Delfzijl Zuid. Deze uitspraak is positief voor burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Het betekent een kleine stap dichterbij een onherroepelijke vergunning. Maar wat heeft een uitspraak over een ander windpark nou met die van ons te maken? En hoe zit het met die vergunning? Jan Voskamp, algemeen bestuurslid van gebiedscoöperatie Bommelerwaar en directeur van het windpark legt het uit. 

Geotechnisch bodemonderzoek gestart

19 december 2022

Geotechnisch bodemonderzoek gestart

Op 5 december is een start gemaakt met het geotechnisch bodemonderzoek op de beoogde locatie van het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Daarbij werd er in de grond ’gesondeerd’ om de verschillende grondlagen in de ondergrond in kaart te brengen. Ook werden er boringen uitgevoerd om monsters te nemen en in het laboratorium de sterkte van de grondlagen te bepalen. Verder onderzoeken we of er obstakels zijn waar we rekening mee moeten houden bij de bouw en het transport van de windturbines. Tot slot worden hoogtemetingen verricht van het terrein, om de windmolens en kraanopstelplaatsen op de juiste hoogte te kunnen plannen. 

 

Uitstel uitspraak Raad van State; wanneer wordt het Burgerwindpark gerealiseerd?

12 december 2022

Uitstel uitspraak Raad van State; wanneer wordt het Burgerwindpark gerealiseerd?

Voordat het burgerwindpark gebouwd kan worden, is een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Op 25 november 2020 kregen we een omgevingsvergunning. Echter heeft de gemeente deze vergunning moeten repareren, in verband met de uitspraak van de Raad van State op het Nevele Arrest. Op 10 december 2021 nam de gemeente een herstelbesluit. Een dag eerder, op 9 december 2021, heeft de gemeente besloten om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Tegen de omgevingsvergunning zijn enkele bezwaren ingediend. Ook zijn er enkele bezwaren ingediend tegen de afgegeven natuurvergunning en tegen het besluit van het Waterschap om een watervergunning af te geven.  

Pas nadat de Raad van State (RvS) deze bezwaren ongegrond verklaart, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen definitief. Pas dan kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw van het windpark. 

De zitting van deze besluiten bij de Raad van State zou plaatsvinden op 11 juli 2022. Helaas heeft de Raad van State deze zitting uitgesteld. Dat komt omdat de Raad van State een advies wil afwachten van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). In dit STAB-advies staan aanbevelingen aan de Raad van State over de omgevingsnormen voor windturbines (geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines).  

De Raad van State verwacht dat de uitspraak over de bezwaren tegen het burgerwindpark daarom pas na 1 april 2023 gedaan kan worden. Als de Raad van State de bezwaren ongegrond verklaart, verwachten we dat de bouw van het Burgerwindpark kan beginnen in september 2023.  

Nils Vorrink puzzelt met energie

08 november 2022

Nils Vorrink puzzelt met energie

Naast energie uit wind liggen bij Burgerwindpark Lage Rooijen langs de A2 bij Maasdriel meer kansen om in onze eigen duurzame energie te voorzien. Nils Vorrink vertelt over het onderzoek dat hij doet om onze energievoorziening nog beter te maken. Een spannende zoektocht naar de optimale mix van wind- en zonne-energie, energieopslag en een eigen lokaal energienetwerk op deze locatie.  

Meer leefruimte voor de marterachtigen - Bijeenkomst werkgroep marterachtigen op 5 september

07 september 2022

Meer leefruimte voor de marterachtigen - Bijeenkomst werkgroep marterachtigen op 5 september

Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Zo heeft de werkgroep marterachtigen een plan gemaakt om meer ruimte te bieden aan de marterachtigen de wezel en de bunzing.  Het plan in een notendop: het aanleggen van ruim 1600 vierkante meter Struweel (struikgewas), waardoor Marterachtigen zich veilig door het landschap kunnen bewegen.

Energievoucher om ‘vliegwiel op gang te brengen’

27 maart 2022

Energievoucher om ‘vliegwiel op gang te brengen’

BWPA2LR gebruikt de Energievoucher van 'De Groeiversneller'.

Gemeente Maasdriel herstelt vormfout overheid: vergunning voor BWPA2LR opnieuw afgegeven

10 december 2021

Gemeente Maasdriel herstelt vormfout overheid: vergunning voor BWPA2LR opnieuw afgegeven

Gemeente Maasdriel herstelt vormfout overheid: vergunning voor BWPA2LR opnieuw afgegeven

Ons Burgerwindpark sluit naadloos aan op de Visie Zon en Wind Maasdriel

25 september 2021

Ons Burgerwindpark sluit naadloos aan op de Visie Zon en Wind Maasdriel

Ons Burgerwindpark sluit naadloos aan op de Visie Zon en Wind Maasdriel

Wat betekent uitspraak Raad van State voor BWPA2LR?

29 juli 2021

Wat betekent uitspraak Raad van State voor BWPA2LR?

Wat betekent uitspraak Raad van State voor BWPA2LR?

Nieuwsbrief Omgeving - april 2021

16 mei 2021

Nieuwsbrief Omgeving - april 2021

Hierbij de link naar de nieuwsbrief van april 2021.
Benieuwd naar alle nieuwsbrieven? Zie deze link.

SDE++ subsidie verleend aan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen!

23 maart 2021

SDE++ subsidie verleend aan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen!

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ons vandaag bericht dat SDE++ subsidie wordt verleend aan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van onder andere hernieuwbare energie. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. We zijn zeer verheugd over toekenning van deze subsidie. Meer informatie over deze subsidie is te vinden via deze link.

Geslaagde online informatiebijeenkomst op 25 februari 2021

26 februari 2021

Geslaagde online informatiebijeenkomst op 25 februari 2021

Geslaagde online informatiebijeenkomst op 25 februari 2021 

Digitale informatiebijeenkomst thema Participatie 25 februari 2021

12 februari 2021

Digitale informatiebijeenkomst thema Participatie 25 februari 2021

Digitale informatiebijeenkomst thema Participatie 25 februari 2021

Aandacht voor ons Burgerwindpark bij 1Vandaag!

04 februari 2021

Aandacht voor ons Burgerwindpark bij 1Vandaag!

Aandacht voor ons Burgerwindpark bij 1Vandaag!

Gemeente stemt in met aanvulling op de participatieovereenkomst

04 februari 2021

Gemeente stemt in met aanvulling op de participatieovereenkomst

De gemeente heeft ingestemd met de aanvulling (het addendum) op de participatieovereenkomst burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Nieuwsbrief Omgeving - november 2020

25 november 2020

Nieuwsbrief Omgeving - november 2020

Nieuwsbrief Omgeving - november 2020

Gemeenteraad Maasdriel zet verkeerslicht voor ons op groen!

25 november 2020

Gemeenteraad Maasdriel zet verkeerslicht voor ons op groen!

De gemeenteraad van Maasdriel zet het verkeerslicht voor ons op groen!

Nieuwsbrief Omgeving - oktober 2020

06 oktober 2020

Nieuwsbrief Omgeving - oktober 2020

De zesde nieuwsbrief is beschikbaar via deze link.

BEZOEK OP 2 SEPTEMBER AS. DE INFORMATIEBIJEENKOMST VAN GEMEENTE MAASDRIEL!

24 augustus 2020

BEZOEK OP 2 SEPTEMBER AS. DE INFORMATIEBIJEENKOMST VAN GEMEENTE MAASDRIEL!

BEZOEK OP 2 SEPTEMBER AS. DE INFORMATIEBIJEENKOMST VAN GEMEENTE MAASDRIEL!

Nieuwsbrief omgeving - juli 2020

30 juli 2020

Nieuwsbrief omgeving - juli 2020

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de zienswijze procedure. Vanaf 5 augustus tot en met 15 september 2020 kan iedereen namelijk een zienswijze bij de gemeente indienen op het voornemen van de gemeente om een bestemmingsplawijziging goed te keuren en een vergunning af te geven voor de realisatie van het Burgerwindpark.

Nieuwsbrieven Omgeving & Raad - juni 2020

28 juni 2020

Nieuwsbrieven Omgeving & Raad - juni 2020

Nieuwsbrieven Omgeving en Raad juni

Bezoek op 8 juli as. de informatiebijeenkomst van gemeente Maasdriel!

16 juni 2020

Bezoek op 8 juli as. de informatiebijeenkomst van gemeente Maasdriel!

Bezoek op 8 juli as. de informatiebijeenkomst van gemeente Maasdriel!

Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar hebben BV opgericht voor BWPA2LR

16 juni 2020

Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar hebben BV opgericht voor BWPA2LR

Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar hebben BV opgericht voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Participatieplan BWPA2LR is kader voor participatie

16 juni 2020

Participatieplan BWPA2LR is kader voor participatie

Participatieplan BWPA2LR is kader voor participatie

BWPA2LR heeft vergunningsaanvraag gedaan!

16 juni 2020

BWPA2LR heeft vergunningsaanvraag gedaan!

BWPA2LR heeft vergunningsaanvraag gedaan!

Voorfinanciering ontwikkelkosten door provincie Gelderland!

23 mei 2020

Voorfinanciering ontwikkelkosten door provincie Gelderland!

Voorfinanciering ontwikkelkosten Burgerwindpark A2 Lage Rooijen door provincie Gelderland!

08 mei 2020

"Windmolens zijn een prima invulling in deze oksel van de A2!" Terugkoppeling online informatie- en dialoogbijeenkomst

Terugkoppeling online informatie- en dialoogbijeenkomst van 6 mei 2020

Nieuwsbrief Omgeving - april 2020

28 april 2020

Nieuwsbrief Omgeving - april 2020

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van ons Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Wij nodigen u graag uit voor de online informatie- & dialoogbijeenkomst op woensdag 6 mei aanstaande. Daarover hierna meer! Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Maasdriel, Empel, Maaspoort en Zaltbommel.