Jan Voskamp
Projectdirecteur

Jan is bestuurslid van Coöperatie Bommelerwaar en als projectdirecteur eindverantwoordelijk voor het Burgerwindpark. Hij draagt zorg voor de lokale verankering van het project.

Tijmen Keesmaat
Projectdirecteur

Tijmen is directeur van Green Trust en als projectdirecteur eindverantwoordelijk voor het Burgerwindpark. Hij bewaakt het overzicht op financieel, technisch en procedureel niveau.

Hans Kursten
Expert Windenergie

Hans is als expert windenergie verbonden aan de coöperatie Bommelerwaar. Hans werkt bij P2 in Rossum als procesmanager en is al meer dan 30 jaar actief in duurzame energie. In het bijzonder is hij verantwoordelijk geweest voor de realisatie van een aantal wind- en zonne-energieprojecten. Van 2001 tot 2013 heeft hij actief bijgedragen aan het opbouwen van Eneco tot het leidende duurzame energiebedrijf van Nederland. Sinds 2013 is Hans actief voor P2 waar hij bedrijven en organisaties, zoals energiecoöperaties, ondersteunt in het verduurzamen van hun energievoorziening en de opwekking van grootschalige duurzame energie. Meer informatie over Hans, zie deze link.

 

Jorick Messink
Projectleider

Jorick is werkzaam bij Green Trust en houdt zich bezig met het projectmanagement en coördinatie van het project. Tevens is hij verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedures en het vergunningentraject.

Lieuwe Dragt
Projectleider

Lieuwe is werkzaam bij Green Trust en zal binnenkort het projectleidersstokje van Jorick Messink overnemen. Hij zal zich dan richten op de aanbesteding en financiering van het project.

Desirée Hubers - Van den Bergh
Participatiecoördinator

Desirée vindt het belangrijk om zich in te zetten voor natuur, schone lucht  en lokaal eigenaarschap samen met de omgeving. Dit windpark gaat hier aan bijdragen. Desirée is als bestuurslid van Coöperatie Bommelerwaar betrokken bij Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Ze houdt zich met name bezig met participatie. Desirée is afgestudeerd als milieubioloog en werkzaam bij Fontys Hogescholen als informatiemanager.

Loes van Genderen
Communicatie adviseur

Loes is opgegroeid in de Bommelerwaard en vind het belangrijk om zich in te zetten voor een duurzaam gebied, waar inwoners profijt van hebben.  Vanuit Coöperatie Bommelerwaar is zij betrokken bij de communicatie van het Burgerwindpark. Loes heeft een achtergrond in de sociologie en creatieve ontwerpprocessen en houdt zich als zelfstandige bezig met sociale vraagstukken rondom de duurzame transitie.  

Mayke Donkers
Communicatie adviseur

Mayke is als Communicatie adviseur werkzaam bij Green Trust en verzorgt samen met Coöperatie Bommelerwaar alle communicatie rondom het burgerwindpark.