Meer leefruimte voor de marterachtigen - Bijeenkomst werkgroep marterachtigen op 5 september

De werkgroep marterachtigen heeft een plan gemaakt om meer ruimte te bieden aan de marterachtigen in het gebied bij het windpark. Het gaat met name om de wezel en de bunzing. Tijdens een bijeenkomst op 5 september kwam de werkgroep tot een akkoord over dit plan. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Natuurwacht Bommelerwaard, natuurvereniging de Capreton, gebiedscoöperatie Bommelerwaar en Green Trust.

Het plan bestaat uit het aanleggen van ruim 1600 vierkante meter struweel (struikgewas), ook wel ‘maasheggen’ genoemd. Deze heggen geven dekking aan marterachtigen. Er wordt hiermee een verbindingsroute gecreëerd, zodat de dieren zich veilig door het gebied kunnen verplaatsen. Ook kunnen de dieren makkelijker voedsel vinden onder het struikgewas. Daarnaast geven de maasheggen, die zo’n 3,5 meter breed worden, ook ruimte aan verschillende insecten, struweelvogels en de Patrijs. Zo wordt er gewerkt aan biodiversiteit in het gebied!

De maasheggen worden aangelegd met het doel om het leefgebied rondom het windpark op lange termijn te verduurzamen. De aanleg van de Maasheggen wordt een onderdeel van de ruimtelijke plannen van het windpark. De initiatiefnemers van het windpark gaan zorgen voor het beheer van de maasheggen.

 


Deel op: