Geotechnisch bodemonderzoek gestart

Op 5 december is een start gemaakt met het geotechnisch bodemonderzoek op de beoogde locatie van het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Daarbij werd er in de grond ’gesondeerd’ om de verschillende grondlagen in de ondergrond in kaart te brengen. Ook werden er boringen uitgevoerd om monsters te nemen en in het laboratorium de sterkte van de grondlagen te bepalen. Verder onderzoeken we of er obstakels zijn waar we rekening mee moeten houden bij de bouw en het transport van de windturbines. Tot slot worden hoogtemetingen verricht van het terrein, om de windmolens en kraanopstelplaatsen op de juiste hoogte te kunnen plannen. 


Deel op: