Uitstel uitspraak Raad van State; wanneer wordt het Burgerwindpark gerealiseerd?

Voordat het burgerwindpark gebouwd kan worden, is een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Op 25 november 2020 kregen we een omgevingsvergunning. Echter heeft de gemeente deze vergunning moeten repareren, in verband met de uitspraak van de Raad van State op het Nevele Arrest. Op 10 december 2021 nam de gemeente een herstelbesluit. Een dag eerder, op 9 december 2021, heeft de gemeente besloten om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Tegen de omgevingsvergunning zijn enkele bezwaren ingediend. Ook zijn er enkele bezwaren ingediend tegen de afgegeven natuurvergunning en tegen het besluit van het Waterschap om een watervergunning af te geven.  

Pas nadat de Raad van State (RvS) deze bezwaren ongegrond verklaart, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen definitief. Pas dan kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw van het windpark. 

De zitting van deze besluiten bij de Raad van State zou plaatsvinden op 11 juli 2022. Helaas heeft de Raad van State deze zitting uitgesteld. Dat komt omdat de Raad van State een advies wil afwachten van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). In dit STAB-advies staan aanbevelingen aan de Raad van State over de omgevingsnormen voor windturbines (geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines).  

De Raad van State verwacht dat de uitspraak over de bezwaren tegen het burgerwindpark daarom pas na 1 april 2023 gedaan kan worden. Als de Raad van State de bezwaren ongegrond verklaart, verwachten we dat de bouw van het Burgerwindpark kan beginnen in september 2023.  


Deel op: