Hoe kunnen we de opbrengsten uit het burgerwindparkfonds het beste besteden? Geef je feedback!

Het beoogde Burgerwindpark A2 Lage Rooijen laat een deel van haar opbrengsten terugvloeien naar de omgeving. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van het burgerwindparkfonds. Naar verwachting zal dit fonds ongeveer 30.000 euro per jaar opleveren. Hoe kunnen we de opbrengsten het beste besteden en op welke manier organiseren we dat dan? Komende periode zijn we dit aan het uitwerken. Dit doen we liefst zoveel mogelijk in samenspraak met de omgeving, de klankbordgroep en binnen de kaders die we vanuit politiek Maasdriel hebben meegekregen.

Wil je ook feedback geven? Vraag dan de concept-uitgangspunten voor participatie op bij info@windparklagerooijen.nl en geef feedback!


Deel op: