Nieuwsbrief omgeving - juli 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van ons Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. In deze nieuwsbrief, de vijfde inmiddels, staat de zienswijze procedure centraal. Vanaf 5 augustus tot en met 15 september 2020 kan iedereen namelijk een zienswijze bij de gemeente indienen op het voornemen van de gemeente om een bestemmingsplanwijziging goed te keuren en een vergunning af te geven voor de realisatie van het Burgerwindpark.

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Maasdriel, Empel, Maaspoort en Zaltbommel.

Inhoud

•             Zienswijze procedure

Achtergrond

Voor de zomervakantie van dit jaar besloot het college van Maasdriel de benodigde procedures voor de realisatie van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen op te starten. In april besloot de gemeenteraad al de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming van het project. Dit betekent dat het bestemmingsplan, de aanvraag omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming gelijktijdig als ontwerp ter inzage zullen worden gelegd.

Wat is een zienswijze eigenlijk?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Start zienswijze periode: 5 augustus (tot en met 15 september)

De periode van indiening van een zienswijze start op 5 augustus en duurt tot en met 15 september 2020. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze (reactie) indienen. Na de periode van indiening volgen de behandeling van de zienswijzen en de definitieve besluitvorming door gemeentebestuur en provincie. Naar verwachting vindt deze definitieve besluitvorming einde van dit jaar plaats.

Ook deze besluiten worden daarna gecoördineerd ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State.

Zienswijze indienen

Zienswijzen kunnen schriftelijk per post en per e-mail worden ingediend bij de gemeente.
 

    • Postadres: Gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA  Kerkdriel
    • E-mail: info@maasdriel.nl
    • O.v.v. zienswijze Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Meer informatie

Voor meer informatie over het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen verwijzen wij u graag naar www.windparklagerooijen.nl. Klikt u daarvoor op de button ‘Veel gestelde vragen’ en u vindt alle vragen en antwoorden op een rij. Daarnaast kunt u korte informatiefilmpjes over uiteenlopende onderwerpen bekijken. Deze staan onder het kopje ‘Online informatie- en dialoog bijeenkomst’.

Daarnaast is ook via de website van de Gemeente Maasdriel meer informatie over het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen beschikbaar. Klik dan hier(Update 6 augustus 2020.)

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze stellen via info@windparklagerooijen.nl.

Abonneren op onze digitale nieuwsbrief?

Wilt u als eerste op de hoogte blijven van de plannen van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen? Ga dan naar www.windparklagerooijen.nl en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief. 


Deel op: