Gemeente stemt in met aanvulling op de participatieovereenkomst

De gemeente heeft ingestemd met de aanvulling (het addendum) op de participatieovereenkomst van de gemeente met Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De aanvulling gaat over een wijziging van de 'Directe omwonendenregeling' zoals deze in de participatieovereenkomst is opgenomen. De Directe omwonendenregeling regelt dat directe omwonenden (<1.000 meter van het windpark) een eenmalige vergoeding krijgen (link naar de besluitenlijst). Meer informatie volgt later.
De direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd door het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.


Deel op: