Visualisaties en windparken in de omgeving

Op deze pagina vindt u de visualisaties die zijn gemaakt van het beoogde Burgerwindpark. Op dit moment is nog niet bekend op welke hoogte de rotor zal komen. Om een indruk te geven van de impact van de rotorhoogte op de beoogde windmolens, zijn er twee foto's opgenomen met een visualisatie van de rotor van de windmolens op respectievelijk 117m en op 150 m hoogte. Onderaan deze pagina vindt u een kaartje met de windparken in de omgeving (voor zover bekend, stand van zaken 2 juli 2020).

Visualisaties

Op onderstaande overzichtsfoto vindt u de fotopunten.
Elk fotopunt correspondeert met een van de foto's die onder de overzichtsfoto staan.
We hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt van de locatie van het beoogde Burgerwindpark en wat u kunt waarnemen van de windmolens vanuit de diverse fotopunten.

Overzichtsfoto met fotopunten

Fotopunten

Fotopunt 1

fotopunt 1

Fotopunt 2

fotopunt 2

Fotopunt 3

fotopunt 3

Fotopunt 4

fotopunt 4

Fotopunt 5

fotopunt 5

Op circa 0 tot 2 km afstand

2020 06 09 (11)

Op circa 2 tot 5 km afstand

2020 06 09 (12)

Visualisatie windmolens met rotor op respectievelijk 117 m en 150 m

Bij de rotor van een windmolen komen de rotorbladen bij elkaar. Op dit moment is nog niet bekend op welke hoogte de rotor zal komen. Om u een indruk te geven van de verschillen, hierbij een visualisatie van de windmolens met de rotor op respectievelijk 117 m en 150 m hoogte. Beide foto's zijn gemaakt vanaf de Maasdijk in Hedel.

rotor 117 m

Visualisatie van de windmolens vanaf de Maasdijk met een rotor op 117 m hoogte.

rotor 150m

Visualisatie van de windmolens vanaf de Maasdijk met de rotor op 150 m hoogte.


Windparken in de omgeving

Voor het bestemmingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling is gekeken naar andere windparken en hun invloed op ons Burgerwindpark. De conclusie is dat de duurzame polder in het Brabantse buiten de invloedssfeer van ons windpark valt, mede omdat er nog geen concrete besluiten liggen en vanwege de afstand (2 juli 2020). 
Omdat ons windpark op de grens met de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Den Bosch, Oss (en Zaltbommel) ligt, worden deze Overheidsinstanties door de gemeente Maasdriel wel geïnformeerd over ons plan. 
Voor zover bekend is er geen integrale afstemming tussen de verschillende projecten en initiatieven. Wel dient elk nieuw initiatief, zoals ook voor het Burgerwindpark geldt, rekening te houden met reeds bestaande of vergunde projecten in de omgeving. 
Eventuele aanmerkingen of vragen over initiatieven buiten de gemeente Maasdriel zullen rechtstreeks bij de betreffende instanties dienen te worden neergelegd. 
Op bijgaande kaart zijn alle overige initiatieven en bestaande windturbines in de omgeving aangegeven.

windparkenomgeving