Eerste inschrijver obligaties: lokale ondernemer Peter van Heumen 

Samen gaan we voor de wind! 

De obligatiecampagne van Coöperatie Bommelerwaar is in volle gang. Peter van Heumen uit Kerkdriel was de eerste die zich inschreef op woensdag 15 mei, om precies 01:15 uur ‘s nachts. Door de uitgifte van obligaties wil de coöperatie eigen vermogen werven voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, dat in 2025 in bedrijf wordt genomen. 

Peter, die jarenlang een kiemkwekerij bezat, houdt zijn gewoonte van vroeg opstaan of in de nacht werken in stand, zelfs na zijn pensionering. "Vaak als ik midden in de nacht wakker word, begin ik met werken," vertelt hij lachend. Die nacht van 15 mei was geen uitzondering. Zijn drijfveer om mee te doen? Een duurzamere toekomst voor zijn kleinkinderen en de lokale gemeenschap. 
 
Invloed uitoefenen
Na zijn carrière in de tuinbouw bleef Van Heumen actief. Hij is betrokken bij Greenport Gelderland en heeft eerder gewerkt bij de land- en tuinbouworganisatie ZLTO en LTO-Noord. Via zijn bestuursfuncties nam hij deel aan de Regionale Energie Strategie (RES) Rivierenland, waar hij de Coöperatie Bommelerwaar leerde kennen. "Ik merkte al snel de toenemende druk op agrarische gronden voor zonne-energie en de schaarste aan plekken voor windenergie in Nederland. Ik realiseerde me dat dit project er hoe dan ook gedwongen zou komen, om de duurzame doelen van onze provincie te behalen" zegt Van Heumen. Dit motiveerde hem zo'n vier jaar geleden om zich bij de coöperatie aan te sluiten. "Als lid heb je een stem in de coöperatie. Het leek me beter om mee te praten dan toe te kijken. Door mee te doen kon ik actief meespreken en direct invloed uitoefenen op beslissingen zoals de locatie en het aantal windturbines, wat altijd grote gevolgen heeft voor de lokale leefomgeving.’

Investeren met dubbel doel
Zijn besluit om in te schrijven voor de obligaties is tweeledig. “Door te investeren in de obligaties spaar ik voor de toekomst van mijn kleinkinderen, en steun ik ook het gebruik van duurzame energie voor de regio.”
Met de uitgifte van deze obligaties biedt coöperatie Bommelerwaar inwoners van Maasdriel en Zaltbommel een kans om direct betrokken te zijn bij de energietransitie en als lid invloed uit te oefenen, zodat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap. Het is een investering die niet alleen rendeert in euro’s, maar ook in een leefbare wereld voor toekomstige generaties. 
Peter van Heumen heeft zijn steentje bijgedragen door als eerste de stap te zetten. Wil je zijn voorbeeld volgen? Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op bommelerwaar.nl


Op de foto: Peter van Heumen ontvangt van Jan Voskamp van Coöperatie Bommelerwaar een taart als dank voor zijn inschrijving. 
Fotografe: Christine Wevers 


Deel op: