Ruige groen structuur geplant bij locatie Burgerwindpark

Gisteren hebben de werkploeg van Collectief Rivierenland en vrijwilligers van de Capreton 1700 m2 ruige groen structuur aangeplant op de locatie van het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De soorten die gisteren geplant zijn, zijn de Zwarte Els (10%) , de Veldesdoorn (20%), de Gewone Vlier (50%), de Hondroos (10%), de Gelderse Roos (5%) en de Sleedoorn (5%).

Op het perceel is naast de 1700 m2 struweel ook een struinpad en 1800m2 botanisch hooiland ingezaaid. Naast het struweel ligt ook nog een kruidenrijke akkerrand. Met deze toevoegingen zorgen we ervoor dat kleine Marterachtigen, zoals de Bunzing, Wezel en Hermelijn een goede rustplek hebben, zich veilig door het gebied kunnen verplaatsen en makkelijker voedsel kunnen vinden in een landschap vol struiken en kruiden. Het landschap is ook goed voor onze akkervogels want naast voedselvoorziening van het kruidenrijkgrasland en kruidenrijkakkerrand is er ook voldoende dekking in het struweel. Een deel van het terrein werd eerder dit jaar al omgetoverd tot ‘kruidenrijk grasland’.

Er is een natuurwerkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Natuurwacht Bommelerwaard, natuurvereniging de Capreton, gebiedscoöperatie Bommelerwaar en Green Trust Consultancy. Zij houden zich bezig met de biodiversiteit in het plangebied van het burgerwindpark. Deze werkgroep heeft ook de plannen voor de marterachtigen gemaakt, mede omdat de klankbordgroep meer ruimte wil bieden aan dit dier in het gebied van het windpark. Het nemen van maatregelen om het leefgebied van kleine marterachtigen en andere dieren te beschermen, is ook een eis voor de verstrekte vergunningen. à zie ook bericht van Jan, wat er gisteren is gedaan. Dat maakt het wat concreter.


Deel op: