Goed nieuws: Vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen onherroepelijk verklaard

De Raad van State, de hoogste rechtbank van Nederland, heeft besloten dat de vergunning voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen geldig is. Met de goedkeuring van de Raad van State kan het Burgerwindpark starten met het financiële participatieproces en met de bouw. In 2024 zullen de grondwerkzaamheden starten, samen met de bouw van inkoopstations en de aanleg van bekabeling voor het windpark. De windturbines zullen naar verwachting medio 2025 operationeel zijn. Het Burgerwindpark draagt bij aan de energietransitie van de gemeente Maasdriel en zal duurzame energie opwekken voor ongeveer 10.000 huishoudens. Het proces heeft lang geduurd. De plannen voor het windpark werden voor het eerst aangekondigd in 2017, waarna er uitgebreid onderzoek en beoordeling plaatsvond. Verschillende partijen, waaronder omwonenden en natuurbeschermingsorganisaties, hebben hun zorgen en bezwaren geuit maar ook meegedacht door middel van klanbordgroepen.

Deelnemen aan het project
Het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een initiatief van betrokken bewoners uit de Bommelerwaard en wordt ontwikkeld door Green Trust Consultancy en Coöperatie Bommelerwaar. Green Trust is verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van het windpark en beide partijen zorgen ervoor dat de inwoners van de Bommelerwaard kunnen deelnemen aan het project. Het doel is dat vijftig procent van het windpark lokaal eigendom wordt via de coöperatie. De coöperatie zal informatieavonden organiseren en een campagne starten om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven deel te nemen.

Windfonds
Als onderdeel van de vergunning zal het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen een omgevingsfonds oprichten om de lokale gemeenschap te betrekken en de sociale en ecologische impact van het windpark te minimaliseren. Het fonds zal €0,75 per opgewekte MWh bijdragen aan sociale, natuurinclusieve projecten. Het biedt financiële steun aan duurzaamheidsprojecten, natuurbehoud en sociale initiatieven in de omgeving. Zo wordt het windpark niet alleen vóór, maar ook ván de inwoners.


Deel op: