Groene kruiden en struiken voor marterachtigen

Vorige week is een nieuw deel van het 'kruidenlandschap' ingezaaid op de locatie van het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Een deel van het terrein was eerder al omgetoverd tot ‘kruidenrijk grasland’. Later wordt er ruim 1600 vierkante meter struweel (struikgewas), ook wel ‘maasheggen’, aangelegd.

Hiermee zorgen we ervoor dat kleine Marterachtigen, zoals de Bunzing, Wezel en Hermelijn een goede rustplek hebben en zich veilig door het gebied kunnen verplaatsen. Ook kunnen ze makkelijker voedsel vinden in een landschap vol struiken en kruiden.

Er is een natuurwerkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Natuurwacht Bommelerwaard, natuurvereniging de Capreton, gebiedscoöperatie Bommelerwaar en Green Trust Consultancy, die bezig is met de biodiversiteit in het plangebied van het burgerwindpark. Deze werkgroep heeft ook de plannen voor de marterachtigen gemaakt, mede omdat de klankbordgroep meer ruimte wil bieden aan dit dier in het gebied van het windpark. Het nemen van maatregelen om het leefgebied van kleine marterachtigen en andere dieren te beschermen, is ook een eis voor de verstrekte vergunningen. Zo werken we naast groene energie ook aan de biodiversiteit in het gebied!


Deel op: