Participatieplan BWPA2LR is kader voor participatie

Het college van B&W Maasdriel heeft op 9 juni 2020 besloten dat ons participatieplan (link) kan worden gebruikt als kader voor de verdere uitwerking van de participatie. Dit betekent dat het Burgerwindpark verder kan gaan op de ingeslagen weg om de omgeving te betrekken bij de tot standkoming van het Burgerwindpark. Komende periode zullen de verschillende onderdelen van het participatieplan verder worden uitgewerkt samen met de omgeving. Het gaat dan om de financiële, sociale en proces-participatie. De klankbordgroep (link) speelt hierbij een belangrijke adviserende rol. Ook zal er een bijeenkomst over het participatieplan met de raad plaatsvinden.


Deel op: