BWPA2LR heeft vergunningsaanvraag gedaan!

BWPA2LR heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Op 11 en 12 juni 2020 is namelijk de vergunningsaanvraag gedaan bij de provincie Gelderland en de gemeente Maasdriel. De natuurvergunning (Wet Natuurbescherming Ontheffing voor beschermde soorten) is aangevraagd bij de provincie en de omgevingsvergunning bij de gemeente.

Het college van B&W Maasdriel heeft op 9 juni 2020 op basis van uitvoerig onderzoek van de Omgevingsdienst Rivierenland, geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Daarom hoeft voor het bestemmingsplan geen milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld. Hierdoor kon op 11 en 12 juni 2020 de vergunningsaanvraag worden gedaan voor het Burgerwindpark.

Wilt u meer weten over:


Deel op: