Voorfinanciering ontwikkelkosten door provincie Gelderland!

Coöperatie Bommelerwaar heeft subsidie aangevraagd bij provincie Gelderland als voorfinanciering van de ontwikkelkosten voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Afgelopen week kregen we bericht dat deze subsidieaanvraag is gehonoreerd!

De provincie is bereid om 50% van de externe kosten die we moeten maken in de ontwikkeling voor te financieren. Met dit bedrag kunnen we de kosten betalen die we nu al maken in verband met het aanvragen van de ruimtelijke voorbereiding van het windpark, de projectleiding en de omgevingscommunicatie. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van 5%.

Zie voor meer informatie over de subsidieregeling: https://www.gelderland.nl/Subsidies/voorfinanciering-ontwikkelkosten-wind-of-zonnepark


Deel op: