Alles over de Klankbordgroep

17 februari 2024


Op deze pagina vindt u meer informatie over de klankbordgroep. Hieronder kunt u meer lezen over wat we met de klankbordgroep willen bereiken, wie de leden van de klankbordgroep zijn, overlegdata, besproken onderwerpen en verslagen. De klankbordgroep is een onderdeel van de wijze waarop we vormgeven aan participatie. Meer informatie over participatie vindt u via deze link.

Wat willen we bereiken met de klankbordgroep?

Met de klankbordgroep willen we bereiken dat er meer acceptatie en draagvlak ontstaat voor het windpark. Zo hopen we beter inzicht te krijgen in wat er speelt in de omgeving ten aanzien van het Burgerwindpark en beter inzicht te krijgen in hoe de (financiële) opbrengsten de meeste waarde kunnen hebben voor de omgeving. De klankbordgroep heeft geen formele status, maar adviezen van de klankbordgroep die binnen de kaders van het plan passen, zullen we serieus in overweging nemen. Wanneer daar behoefte aan is, zullen we de leden in de klankbordgroep graag meer inzicht geven in het waarom van bepaalde keuzen.

Overlegdata, besproken onderwerpen en notulen

Let op: de volgorde is van nieuw naar oud!

5 februari 2024 Tijdens de bijeenkomst werd een update gegeven over de stand van het burgerwindpark. Onder andere de vergunningen voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen zijn onherroepelijk verklaard en de nieuwe SDE is toegekend. Daarnaast stonden aspecten centraal die te maken hebben met te planning voor het burgerwindpark. Meer info, zie het verslag: 240205 Verslag 9e klankbordbijeenkomst BWPA2LR inclusief bijlagen. De volgende bijeenkomst zal op maandag 8 april plaatsvinden.

6 april 2022 Uiteraard is aandacht besteed aan de voortgang van het Burgerwindpark. Daarnaast stonden aspecten centraal die te maken hebben met de keuze van de windmolens. Meer info, zie het verslag: 220406 conceptverslag 8e klankbordbijeenkomst BWPA2LR. De volgende bijeenkomst wordt gepland na de zitting bij de Raad van State.

15 december 2021 Er is aandacht besteed aan o.a. voortgang, natuurveiligheid voor vogels en vleermuizen en gezondheid (straling/geluid). Ook hebben we ons georiënteerd op wat er komt kijken bij de oprichting van een windparkfonds. Zie hierbij het verslag 211215 verslag 7e klankbordbijeenkomst BWPA2LR en op verzoek van de klankbordgroep de brief die begin 2021 bij alle direct-omwonenden door de brievenbus is gedaan 210209 directomwonenden brief.

26 mei 2021 Tijdens de bijeenkomst werd uiteraard ingegaan op de voortgang van BWPA2LR. We wachten nog steeds op een uitspraak van de Raad van State. Daarnaast is aandacht besteed aan het beantwoorden van enkele vragen uit de sessie van 25 februari jongstleden, zoals het onderwerp veiligheid. Ook is gesproken over welke onderwerpen voor de klankbordgroep relevant zijn om over te adviseren. Bij deze het verslag: 210526 verslag 6e klankbordbijeenkomst BWPA2LR

25 februari 2021 Digitale informatiebijeenkomst met als thema Participatie. Zie voor de flyer deze link, een kort verslag is beschikbaar via deze link en de sheets via deze link.

10 december 2020 Extra sessie op verzoek, in verband met behoefte beantwoorden van een aantal vragen over het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Meer info: 201210 extra sessie vragentuurtje.

9 december 2020 Onderwerpen: voortgang en planning, toelichting resultaten natuuronderzoek dassen en kleine marterachtigen, impact voor omwonenden tijdens de bouw, start themabijeenkomsten, etc. Link naar verslag: 210225 verslag5eklankbordgroep

8 oktober 2020 Onderwerpen: voorstellen, voortgang en planning, uitgangspunten participatie, bouw windmolens en tijdelijke voorzieningen, toelichting natuuronderzoek dassen en kleine marterachtigen, klompenpad en hoe de klankbordgroep daaraan wil bijdragen. link verslag.

25 juni 2020 Onderwerpen: voorstellen, rol participatie en doel klankbordgroep, toelichting omgevingsvergunning en ontheffing wet natuurbeheer, status ontwikkeling Burgerwindpark. Link verslag.

3 juni 2020 Onderwerpen: voorstellen, rol participatie en doel klankbordgroep, verschillende vragen (doorgangswegen tijdens de bouw, behoefte aan struinmogelijkheden in de uiterwaarden van Hoenzadriel, etc.). Link verslag.

Leden klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep bestaan uit:

 • Corry Boere (direct omwonende)
 • Pieter Both (direct omwonende)
 • Wendela Jesse (direct omwonende)
 • Ans Laheij (direct omwonende)
 • Paul Walgering (omwonende Maaspoort en bestuur wijkraad Maaspoort)
 • Harry Kolman (voorzitter bestuur Natuurwacht Bommelerwaard)
 • Anthony van Venrooij (ondernemer Hedel)

Vanuit gemeente Maasdriel is aanwezig:

 • Astrid Zweerus (Beleidsadviseur duurzaamheid)

Vanuit het initiatief aanwezig:

 • Joost Cornelli, projectleider initiatiefen en projectleider bouw van Green Trust
 • Hans Kursten, energiedeskundige en procesmanager, P2, adviseur van Coöperatie Bommelerwaar
 • Jan Voskamp, directeur initiatief en bestuurslid Coöperatie Bommelerwaar
 • Nanette van Dishoeck, communitymanager Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, voorzitter klankbordgroep

Direct omwonenden hebben we uitgenodigd voor de klankbordgroep middels deze brief. Open de brief gerust, er staat ook meer in over de rol van de klankbordgroep. Er is ruimte beschikbaar, dus heeft u interesse, geef u dan op via info@windparklagerooijen.nl !


© 2024