Ga snel naar het laatste nieuws via deze link!

Welkom bij Burgerwindpark
A2 Lage Rooijen

Door het ontwikkelen van een kleinschalig windpark dat bestaat uit drie windturbines, willen Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust een bijdrage leveren aan het behouden van de natuur en een schonere lucht. 
Het realiseren van een windpark zal een substantieel deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel: dit windpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Ook kan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen fungeren als aanjager van duurzaamheid in de gemeente Maasdriel.

Locatie en status

locatie bwpa2lr
De drie windturbines zijn voorzien op een snelweglocatie aan de A2, nabij afrit Kerkdriel.
visual windpark

Heeft u behoefte aan meer visualisaties of bent u benieuwd naar een kaartje met daarop het Burgerwindpark en andere windparken? Klik dan op deze link.

De status van het windpark kunt u vinden via deze link.

Let op: De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 25 november 2020 het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2-Lage Rooijen” vastgesteld. Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn van 8 december 2020 tot en met 18 januari 2021, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. Zie deze link voor meer informatie.

Veel gestelde vragen
Uitgebreide planning? Klik hier!

Informatiefilmpjes 

Op 6 mei organiseerden wij een online informatie- & dialoog bijeenkomst over het beoogde Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Ten behoeve van deze online bijeenkomst hebben wij korte informatiefilmpjes gemaakt over o.a. Coöperatie Bommelerwaar, Bommelerwaar-Stroom, locatiekeuze, planning en zienswijze enzovoorts. Bekijk de onderstaande filmpjes voor meer informatie!

Vragen?

Voor vragen, wensen en aandachtspunten stuur een e-mail naar: info@windparklagerooijen.nl

Wij horen graag van u! 

Doe je mee? Participeer!

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit project. Daarom is de ontwikkeling van het windpark lokaal verankerd via Coöperatie Bommelerwaar. Zo kunnen bewoners straks mede-eigenaar worden van ons kleinschalig burgerwindpark. In goed overleg met omwonenden en de gemeente Maasdriel willen we tot een passend voorstel komen hoe we dit op een goede manier kunnen organiseren.

Klankbordgroep

Als initiatiefnemers hebben wij een klankbordgroep opgericht die bestaat uit een doorsnede van belanghebbenden uit de omgeving en andere direct betrokkenen. Deze klankbordgroep vragen wij mee te denken en te adviseren. De focus ligt op die zaken die binnen het huidige plan nader moeten worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld het profijt voor de omgeving of de invulling van de financiële participatie. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

Financiële participatie

Door financiële participatie willen wij het mogelijk maken om samen te investeren in de bouw en ontwikkeling van het burgerwindpark. Daarom is het belangrijk kennis te kunnen nemen van de mogelijkheden én voordelen van financiële participatie. Op welke manier dat gaat plaatsvinden, wordt komende periode verder uitgewerkt. 

Participatieplan

De wijze waarop we invulling geven aan de verschillende vormen van participatie wordt komende periode uitgewerkt. En wel op zo’n manier dat we als bewoners de regie houden en profijt hebben van windenergie uit eigen streek. Het participatieplan (pdf) is een raamwerk, dat gedurende het traject verder wordt geconcretiseerd. Lees meer over de verdere uitwerking en overeenkomsten met de gemeente via deze link.

Sociale participatie: opbrengsten delen, zonder financiële participatie

Wij willen een Omwonendenfonds opzetten voor direct omwonenden - in een straal van 1 kilometer rond de windturbines - voor het verduurzamen van hun woningen. Daarnaast wordt een Burgerwindparkfonds opgezet voor het verduurzamen van de omgeving. Inwoners krijgen voordeel van de opgewekte energie door middel van Bommelerwaar-Stroom

Stuur ons een bericht! 

Heeft u vragen, wensen en aandachtspunten, neem dan contact op via het contactformulier. Of stuur een mail naar info@windparklagerooijen.nl.  

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen omtrent Burgerwindpark A2 Lage Rooijen? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.